Dane do faktur na Hufiec - w menu KONTAKT


Wpłaty na konto Hufca – pole: TYTUŁ WPŁATY/PRZELEWU (wymagane!)

===============================================================

 1.  Składki harcerskie (kwartalne lub roczne):

- Składki harcerskie za okres …….. – nazwa drużyny – ilość osób x kwota

 

2. Składki instruktorskie
- Składka instruktorska za rok ........ - imię i nazwisko - 48 zł.
 

 3. Wpłaty drużyn na imprezy harcerskie (rajd, biwak, zlot, turniej itp.):

– Składka zadaniowa - Nazwa imprezy - ilość osób x kwota - nazwa patrolu

 

 4. Wpłaty od sponsorów na cele statutowe (rajdy, biwaki, konkursy itp.):

- Darowizna na cel statutowy - Rajd / biwak /  konkurs – Nazwa imprezy