Nr konta Hufca i dane do faktur na Hufiec - w menu KONTAKT


Wpłaty na konto Hufca – pole: TYTUŁ WPŁATY/PRZELEWU - wymagane!

 

 1. Składki harcerskie (kwartalne lub roczne ):

Podstawowa Składka Członkowska (PSC) - DH Płomyki - I kw. 2019 - 13 osób x 36 zł = 468,00.

2. Składki instruktorskie (tylko roczne):

Podstawowa Składka Członkowska (PSC) pwd Jacek Nowak 1 x 144 zł, Imię i nazwisko wpłacającego, adres.

3. Wpłaty drużyn na imprezy harcerskie (rajd, biwak, zlot, turniej itp.):

 Przykład I

Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa (DSCZ) – II rata Zlot Gdańsk 2018 Hubert Zabłocki – kwota wpłaty. Imię i nazwisko wpłacającego, adres.

 Przykład II

Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa - III Złaz Harcerski Szlakiem Bohatera – nazwa patrolu- 13 os. x 20 zł., Imię i nazwisko wpłacającego, adres.

 4. Wpłata na ubezpieczenie NW

Darowizna na ubezpieczenie NW 13 os. x 5 zł. Imię i nazwisko wpłacającego, adres.

lub wpłata indywidualna:

Darowizna na ubezpieczenie NW pwd Jacek Nowak 1 x 5zł. Imię i nazwisko wpłacającego, adres.

5. Wpłaty od sponsorów na cele statutowe (rajdy, biwaki, konkursy itp.):

Darowizna na III Złaz Harcerski Szlakiem Bohatera – kwota darowizny., Imię i nazwisko wpłacającego, adres.