Kontakt


Adres korespondencyjny:

KH Sulęcin ZHP

Park Bankowy 1

69-200 Sulęcin

skr.poczt. 15

Siedziba: Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulęcinie (piwnica)

Dyżur: w siedzibie KH, po uzgodnieniu telefonicznym z Komendantem lub Komendą, najlepiej w środę po 18.15 (FIZOL) lub w czwartek po 17.00 (KASIA).

Mail: KOMENDANT -smok.ako@wp.pl

         HUFIEC - sulecin@zhp.pl

Telefon: (+48) 514-572-762  (Komendant)


Nasze konto: PKO BP SA O/Sulęcin: 25 1020 2036 0000 0102 0002 0461

Opisy wpłat na konto - w menu DOKUMENTY


 

Dane do faktur wystawianych na nasz Hufiec:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej 

Związku Harcerstwa Polskiego 

Hufiec Sulęcin ZHP

69-200 Sulęcin, ul. Park Bankowy 1

NIP: 929-000-27-49

 

UWAGA!

Skrót "ZHP" na fakturze nie jest akceptowany przez Komendę Chorągwi

- wymagane pełne brzmienie (jak powyżej)!


Strona Hufca na Facebooku: TUTAJ