Kontakt


Adres korespondencyjny:

KH Sulęcin ZHP

Park Bankowy 1

69-200 Sulęcin

skr.poczt. 15

Siedziba: Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulęcinie (piwnica)

Dyżur: w siedzibie KH, po uzgodnieniu telefonicznym z Komendantem lub Komendą, najlepiej w środę po 18.15 (FIZOL) lub w czwartek po 17.00 (KASIA).

Mail: KOMENDANT -karina.apanowicz@zhp.net.pl

         HUFIEC - sulecin@zhp.pl

Telefon: (+48) 514-572-762  (Komendant)


Nasze konto: PKO BP SA O/Sulęcin: 25 1020 2036 0000 0102 0002 0461

Opisy wpłat na konto - w menu DOKUMENTY


 

Dane do faktur wystawianych na nasz Hufiec - UWAGA! ZMIANA OD STYCZNIA 2019r. - bez danych Hufca!

Chorągiew Ziemi Lubuskiej 

Związku Harcerstwa Polskiego 

ul Boh. Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra

NIP: 929-000-27-49

 

UWAGA!

Skrót "ZHP" na fakturze nie jest akceptowany przez Komendę Chorągwi

- wymagane pełne brzmienie (jak powyżej)!


Strona Hufca na Facebooku: TUTAJ