W hufcu w chwili obecnej (01/2017) działają 3 gromady zuchowe, 3 drużyny harcerskie, 2 drużyny starszoharcerskie, 1 drużyna wędrownicza oraz Krąg Seniora. Stan Hufca to 158 zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów i seniorów.