W hufcu w chwili obecnej (01/2017) działają 3 gromady zuchowe, 3 drużyny harcerskie, 2 drużyny starszoharcerskie, 2 drużyny wędrownicze (w tym jedna próbna), Krąg Seniora oraz Harcerski Klub Ratowniczy. Stan Hufca to 211 zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów i seniorów.