2 DH WATAHA

Drużynowy: pwd Jakub Sobecki

Kontakt: sobecki.jakub@wp.pl

Poziom: harcerze (młodsi)

Obszar działania: Glisno, Lubniewice