42 DW VENTUS

Drużynowy: pwd Dariusz Cichała

Kontakt: dariuszcichala@wp.pl

Poziom: wędrownicy

Rejon: obszar działania Hufca