Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym sprawującym nadzór nad zgodnością działalności władz oraz jednostek organizacyjnych Hufca z przepisami prawa, Statutem ZHP oraz uchwałami władz. Kontroluje również działalność finansowo-gospodarczą Hufca.

 

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca:

  • hm Wiesław Wójcik - przewodniczący KRH
  • pwd Patryk Pawlik 
  • pwd Michał Choiński