Zespoły działające w hufcu zostały powołane w obecnych składach rozkazem Komendanta Hufca z dnia 17 listopada 2015r.