Zadaniem Kapituły Stopni Wędrowniczych jest prowadzenie i nadzorowanie prób na naramiennik wędrowniczy, na stopnie HO i HR, propagowanie metodyki wędrowniczej oraz nadawanie uprawnień drużynom wędrowniczym.

 

Skład Kapituły:

  • dh Artur Pawlik HO - przewodniczący KSW
  • dh Jerzy Lasota HR - wiceprzewodniczący KSW
  • dh Jakub Sobecki - członek KSW