Zespół został powołany rozkazem Komendanta Hufca. Należą do niego wybrani przez drużynowych przedstawiciele każdej drużyny harcerskiej. Szefem zespołu jest kwatermistrz hufca, pwd Sebastian Marciniak.

 

Do zadań zespołu należy opieka nad magazynem oraz majątkiem trwałym Hufca. Zajmuje się on również inwentatyzacją, pozyskiwaniem oraz konserwacją sprzętu oraz bieżącymi pracami porządkowymi i naprawczymi.