1% podatku dla harcerzy z hufca Sulęcin


     W dniu 16 lutego 2004r. ZHP został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Organizacja Pożytku Publicznego.

 

    Z przyjemnością informujemy, że znowu możemy zbierać środki w ramach 1% za pośrednictwem Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

 

     Po 01 stycznia 2019r. 1% podatku od osób fizycznych za 2018r. możesz przekazać na rzecz drużyny, gromady zuchowej, kręgu lub Komendy Hufca Sulęcin!

 

     Chcemy podkreślić, że Związek Harcerstwa Polskiego nie jest organizacją dotowaną ze źródeł państwowych. Działania nasze finansujemy wyłącznie ze składek członkowskich, z zadań zleconych przez samorządy lokalne oraz sporadycznie z wpłat sponsorów.

     Wpływy uzyskane przez sulęciński hufiec z 1% przedstawiają się następująco:

 

PIT za rok 2010- 1014,80zł, za 2011- 2025,60zł, za 2012- 1768,00zł, za 2013- 2346,00zł, za 2014- 1716,80zł, za 2015- 2921zł (za rok 2016 nie zbieraliśmy środków przez Chorągiew), za rok 2017 -1480zł.

 

    Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele Organizacji Pożytku Publicznego zabiega o pieniądze z 1% i jesteśmy dumni, że do właśnie nasi harcerze (a więc i Państwa dzieci) zasłużyli na Wasze wsparcie.

     Równocześnie bardzo prosimy o wypełnianie deklaracji zgodnie z poniższym wzorem. Wskutek nieprecyzyjnego wypełnienia tracimy corocznie znaczne kwoty zadeklarowane w Waszych deklaracjach PIT.

WZÓR (PIT-36 za 2017r):

 

  • W dziale R proszę wpisać:

Poz. 325: Numer KRS:         0000282625

Poz. 326: Wnioskowana kwota:     kwota wg wyliczenia

 

  • W dziale S proszę wpisać:

Poz. 327: Cel szczegółowy 1%:

HUFIEC ZHP SULĘCIN (obowiązkowo!) oraz NUMER I NAZWA DRUŻYNY (KRĘGU) - jeśli przekazujemy pieniądze na konkretną drużynę. Można nie wpisywać nazwy drużyny, wtedy 1% pozostanie bezpośrednio w dyspozycji naszej Komendy Hufca.

 

Poz. 328: Wyrażam zgodę – proszę zaznaczyć znak X (ważne!)

Dzięki temu dane o darczyńcy 1% zostaną przekazane do KCH ZHP w Zielonej Górze, co ułatwi rozdysponowanie wpływów na hufce i drużyny. Jest to również jedyna podstawa dochodzenia przez nasz Hufiec praw do kwot błędnie przekazanych innym podmiotom, lub kwot pozostawionych wskutek niejasności w dyspozycji Komendy Chorągwi w Zielonej Górze.